[LEGO]76047 黑豹的追逐

76047 Black Panther Pursuit

美隊三的樂高套件之一,這套有黑豹的戰機。

▼ 美國隊長。
76047 Black Panther Pursuit76047 Black Panther Pursuit

▼ 冬日士兵,這款沒有面罩。
76047 Black Panther Pursuit76047 Black Panther Pursuit76047 Black Panther Pursuit

▼ 黑黑的黑豹。
76047 Black Panther Pursuit
76047 Black Panther Pursuit

▼ 騎摩托車。
76047 Black Panther Pursuit76047 Black Panther Pursuit

▼ 每款的吉普車都有一點不一樣。
76047 Black Panther Pursuit76047 Black Panther Pursuit76047 Black Panther Pursuit76047 Black Panther Pursuit

▼ 有黑豹罩就不用鋼鐵人的狀態。
76047 Black Panther Pursuit76047 Black Panther Pursuit76047 Black Panther Pursuit

留言

留言